Ankara Üniversitesi, Teknokent
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Başkent Üniversitesi, Ankara