/
Sivas
Genel

1989 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun 12.’si Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler Türksat standını ziyaret etti. 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüzden Direktör Mustafa Aktaş, Türksat bilişim ve coğrafi bilgi teknikleri hakkında sunum yaptı. 

TUFUAB Teknik Sempozyumuna üniversitelerin; harita / geomatik mühendisliği, ziraat, çevre, maden, jeofizik, jeoloji, orman mühendisliği bölümleri, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, mimarlık bölümleri ile Harita Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Türksat A.Ş, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve özel sektör temsilcileri katıldı.