Türksat’ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı, kurumsal bilgilerin uygun sınıflandırma düzeyinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin temin edilmesi, içeriden ve/ya da dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve bu amaçla yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmenin sağlanması esastır.

Bilgi güvenliğinde temel hedefimiz, yasal mevzuatlarda, sözleşmelerde ve ISO 27001 standardında uyumu yakalayarak, kurum ve müşteri verilerini en iyi şekilde muhafaza etmektir.

Image
Bilgi Güvenliği