ESA

ESA, Avrupa‘nın uzaydaki geleceği ve uyduların gelecekte insanlara sağlayabileceği faydaları araştıran, karşılıklı projeler ile yeni stratejiler geliştiren bir yapıdır. 1975‘de kurulan ESA, güçlü fırlatıcıların ve yeni uzay araçlarının geliştirilmesi çalışmalarını da, üye ülkelerdeki uçak-uzay endüstrisi, ulusal uzay ajansları ve uydu operatörleri ile birlikte yürütür. ESA tarafından geliştirilen Ariane roketleri, özellikle telekomünikasyon uyduları ve uzay fırlatıcıları için de ticari bir piyasa oluşturmuştur. ESA, Dünya ozon gözlemleme, buz örtüsü, okyanus rüzgârları vs. için araştırmalara önderlik etmektedir. Bu bağlamda, Avrupa ve Afrika‘daki günlük hava değişimlerini veren Meteosat, ESA tarafından geliştirilmiştir.

http://www.esa.int

Eutelsat

Eutelsat 1977 yılında devlet destekli bir organizasyon olarak kurulmuştur. 50 üyesi bulunan söz konusu organizasyona Türkiye, 1985 yılında üye olmuştur. Türksat, 2001 yılında özelleştirilen Eutelsat‘ta hisse sahibidir.

http://www.eutelsat.com/

ITU

Merkezi Cenevre‘de bulunan ve telekomünikasyon alanındaki birçok standardı belirleyen kurumdur. Kökeni, 17 Mayıs 1865 kurulmuş olan International Telegraph Union‘a dayanır. Uluslararası haberleşme dünyasının en saygın kurumlarından biri olan ITU, Cenevre/İsviçre merkezlidir. Kurumun amacı, uluslararası anlamda haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesini ve standardizasyonunu sağlamaktır. Uluslararası çerçevede 192 ülkeden 650‘ün üzerinde sektörel ve 20‘den fazla akademik üyesi bulunan kurumun, Radyo Haberleşmesi, Telekomünikasyon Teknolojileri Standardizasyonu ve Telekomünikasyon Teknolojileri Geliştirilmesi konularında alt ana bölümleri bulunmaktadır.

http://www.itu.int

SEMIC

SEMIC, AB‘ye üye ya da aday ülkeler arasında e-devlet uygulamaları çerçevesinde veri alışverişinde birlikte çalışılabilirliği sağlamak için kurulmuş bir organizasyondur. Türksat, Türkiye‘deki e-Devlet Kapısı uygulamalarından sorumlu olarak SEMIC‘le işbirliği içerisindedir.

http://www.semic.eu

ESOA

Avrupa‘nın başlıca uydu operatörlerinin oluşturduğu dernek, uyduların iletişimi yayma görevini desteklemek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Derneğin hedeflerinin başında sektöre katkıda bulunmak üzere, belirli bir uydu telekomünikasyonu programının başlatılmasını teşvik etmek ve Avrupa Komisyonu‘nun 1999 yılında Avrupa‘yı çevrimiçi (online) hâle getirmek için başlattığı e-Europe Genişbant programında uyduların oynadığı rolün değerini artırmak gelir. Dernek, aynı zamanda yer ekipmanları ve uydu tabanlı programları geliştirmek için uydu servis sağlayıcılarının AR-GE fonlarını aktif olarak desteklemeyi ve frekans kullanımlarını takip etmeyi hedeflemektedir.

http://www.esoa.net