/
Başkent Üniversitesi, Ankara
Uydu

Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Katılımlı 24. Isı Bilim ve Tekniği Konferansı (ULIBTK'23) Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. 

06-08 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleşen konferansta, Uydu Programları Direktörlüğü İtki ve Fırlatıcı Sistem Uzmanı Rahmi Cenan, “Kalite Kontrol Grafiklerinden Shewart Metodunun Bir Haberleşme Uydu Üretim İşletmesinde Uygulanması” adlı bildiriyi sundu.

Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1977 yılından beri 2 yılda bir Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) ile Üniversiteler işbirliği ile yapılıyor. Dönüşümlü olarak düzenlenen konferans bu yıl Başkent Üniversitesi tarafından yapıldı.