Hasan Hüseyin ERTOK
Hasan Hüseyin ERTOK
Genel Müdür

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde New Jersey Institute of Technology Bilgisayar Bilimleri Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasına devam etmektedir.

Çalışma hayatına 2004’te ABD’nin New Jersey eyaletinde bir perakende satış şirketinin veri tabanı uzmanı olarak başladı. 2006’ya kadar ABD’de telekomünikasyon alanında yazılım mühendisi ve yönetici olarak çalıştı.

2006 yılında uzman olarak Türksat A.Ş. bünyesine katıldı ve 2006-2007 yıllarında Fransa’da Türksat 3A Uydu Projesi Teknoloji Transfer Programı kapsamında veri işleme ve uydu üzeri yazılım sorumlusu olarak yer aldı. 2014-2017 yılları arasında ise Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörü olarak çalıştı.

9 Şubat 2017 tarihinde Türksat Uydu İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı, 21 Ocak 2021 tarihinde ise Türksat A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

Devamını oku »
Ahmet SAVAŞ
Ahmet SAVAŞ
Bilişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

İlk orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğini bitirdi. Gebze Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede doktora çalışmaları devam etmektedir. 1998 yılında İstanbul’da özel sektörde profesyonel olarak işe başladı. 2001 yılında Bilgi İşlem Müdürü oldu.

2005 yılında Türksat A.Ş’de Yazılım Geliştirme Müdürü olarak iş hayatına devam etti. 2014 yılında Yazılım Geliştirme Direktörü olarak atandı. 2020 yılı aralık ayında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevine getirildi. Türksat AŞ Yönetim Kurulu kararıyla Mayıs 2021’de Türksat Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Devamını oku »
Mehmet ÇERİKÇİ
Mehmet ÇERİKCİ
Hukuk Müşaviri

Profesyonel hayatına, Serbest Avukat olarak başlamış, 7 yıl Serbest avukatlık yaptıktan sonra 2005 yılında TÜRKSAT Hukuk Müşavirliğinde Uzman Avukat olarak görev almıştır. Bilahare yine TÜRKSAT’ta Dava Takip Müdürlüğü görevini ifa etmiştir. 2010-2014 yıllarında TBMM’de Danışman olarak görev yapmıştır.


2014 yılında TÜRKSAT Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır. Halen Erişim Sağlayıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Noterlik ve Arabuluculuk belgesine haiz olan Mehmet ÇERİKCİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

 

Devamını oku »
Mustafa ÖZYAR
Mustafa ÖZYAR
Teftiş Kurulu Başkanı

İş hayatına 1997 yılında hâkim olarak başlayan Mustafa ÖZYAR, 12 yıl Hâkimlik görevinden sonra 2007 yılında Başbakanlık Hukuk Danışmanlığı, 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü görevi ile birlikte Anadolu Ajansı Denetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Basımevi Döner sermaye işletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da ifa etmiştir.
Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği yapan ÖZYAR, 2016 2017 TBMM Kamu Denetçisi, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçiş aşamasında çıkarılmış olan mevzuatın yazım koordinasyon görevinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra yasamadan sorumlu TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2022-2023 yılları arasında ise Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Danışmanlığı görevini ifa etmiştir.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sayın ÖZYAR, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlanmıştır.

Devamını oku »
Dr. Selman DEMİREL
Dr. Selman DEMİREL
Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Selman Demirel, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden almış, doktorasını da aynı bölümde gerçekleştirmiştir.

Çalışma hayatına 2006 yılında Türksat A.Ş. bünyesinde uzman olarak başlamıştır. 2006-2008 yıllarında Fransa’da “Türksat 3A Uydu Projesi Teknoloji Transfer Programı” kapsamında Uydu Elektrik Güç Sistemleri Sorumlusu olarak görev almıştır. Türksat Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörlüğü bünyesindeki uydu tasarım faaliyetleri ile ülkemizin tek uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi olan USET’in kurulum ve kabul süreçlerinin yönetiminde yer almıştır.

2014-2021 yılları arasında Türksat Uydu Programları Direktörü olarak, Türksat 5A, Türksat 5B ve ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A uydu programlarını yürütmüştür. 29 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uydu hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Devamını oku »
Ahmet Selami SÖĞÜT
Ahmet Selami SÖĞÜT
Genel Müdür Yardımcısı

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ahmet Selami Söğüt, 2014 yılında Beykent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsbak A.Ş.’de başlayan Söğüt, Sinyalizasyon, Haberleşme ve Görüntü Sistemleri, Kamera Sistemleri ve Ar-Ge departmanlarında mühendis ve şef olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında İsttelkom A.Ş.’ye teknik müdür olarak atanmıştır. İstanbul genelinde IOT ve telsiz sistemlerinin, fiber optik hatların kurulum, bakım onarımı ile network sistemlerinin yönetimini yapan şirkette 2019 yılı sonuna kadar Elektronik Sistemler Müdürü olarak çalışmış, 18 yıl çalıştığı İBB iştirak şirketlerinde çok sayıda teknik altyapı projesinde aktif rol üstlenmiştir.

Radyo ve TV yayıncılarına ilaveten GSM operatörlerine, İnternet Servis Sağlayıcılarına ve OKTH hizmet sağlayıcılarına haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen PTT Kule Verici Tesisleri A.Ş.’de, 2020 Ocak ayından bu yana Genel Müdür olarak, Çamlıca ve Çanakkale Kulelerinin teknik altyapılarının kurulması ve devreye alınması aşamalarını da yönetmiştir.

Aslen Gümüşhaneli olan Söğüt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Devamını oku »
Ömer Faruk Çöllüoğlu
Ömer Faruk ÇÖLLÜOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme bölümünü bitirdikten sonra State University of New York Stony Brook, ABD’de İngilizce eğitimine başladı. Yüksek öğrenimini Townsend School of Business, New York, ABD’de Computer Information Systems (MBA) alanında tamamladı.
 
Yurt içi ve dışında farklı özel sektör firmalarında satış-pazarlama ve yönetim kademelerinde görev aldıktan sonra 2006 yılında Türksat A.Ş.’de çalışmaya başladı.

2006-2014 yılları arasında Türksat bünyesinde çeşitli birimlerde uzman olarak görev yaptı. Birleşmiş Milletler Dünya Uzay Haftası Ulusal Koordinatörlüğü, Türksat 1C, 2A ve 3A uydularının yurtiçi ve dışındaki pazarlama-planlama ve satış, Türksat Uydu Hizmetleri Otomasyon Sistemi projelendirme, uydu müşteri ilişkileri yönetimi ve Türksat Kurumsal Proje Yönetim Ofisi kurulum faaliyetlerini yürüttü.  


2014-2023 yılları arasında Türksat Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü olarak görev yaptı.Kamu kurum ve kuruluşlarımızın e-dönüşüm süreçlerinin projelendirilmesi ve yönetimi kapsamında 100’ün üzerinde proje-hizmetin sevk ve idaresini gerçekleştirdi. 


1 Şubat 2023 tarihinde Türksat A.Ş. İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
 

Devamını oku »