GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SİSTEM ODASI VE BİNA AĞ ALTYAPISININ MODERNİZASYONU İÇİN DONANIM, YAZILIM VE HİZMET ALIMI İŞİ TEMİNİ 22/05/2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Mayıs 21, 2019

GAZI ÜNIVERSITESI HASTANESI

SISTEM ODASI VE BINA AĞ ALTYAPISININ MODERNIZASYONU IÇIN DONANIM, YAZILIM VE HIZMET ALIMI İŞİ TEMİNİ  

 

22/05/2019TARİHLİ ZEYİLNAME

 

14/05/2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen GAZI ÜNIVERSITESI HASTANESI SISTEM ODASI VE BINA AĞ ALTYAPISININ MODERNIZASYONU IÇIN DONANIM, YAZILIM VE HIZMET ALIMI İŞİ TEMİNİ işine ait İdari ve Teknik Şartnamesin’de aşağıda belirtilen maddelerde değişiklik yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin;

 

5.1. b) Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi ve Saati:        23/05/2019 14:00

Maddesi

5.1. b) Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi ve Saati:        27/05/2019 14:00

 

 Şeklinde değiştirilmiştir.

 

5.1. c) Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi ve Saati: 27/05/2019 13:30

Maddesi

5.1. c) Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi ve Saati: 30/05/2019 13:30

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin;

 

4.9.11 Akıllı PDU üzerinde en az 2 adet 16A devre kesici bulunmalıdır. 

Maddesi,

4.9.11 Sistem odasında kullanılacak olan akıllı PDU üzerinde en az 6 adet 16A manyetik devre kesici bulunmalıdır. Kat ve kamera kabinetlerinde kullanılacak olan akıllı PDU üzerinde en az 2 adet 16A manyetik devre kesici bulunmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.9.15 Akıllı PDU’lara TCP/IP üzerinden web tarayıcı ile yapılacak olan erişimlerde gönderilen/alınan tüm veriler 256 Bit-AES şifreleme metodu ile şifrelenmelidir.

Maddesi kaldırılmıştır.

4.9.18Akıllı PDU’ya harici bir sensör olarak sıcaklık ve nem sensörü bağlanabilecektir. 

Maddesi,

4.9.18Akıllı PDU’ya harici bir sensör olarak sıcaklık ve nem sensörü bağlanabilecek ve teklif edilecektir. Eğer Akıllı PDU üzerinde ilgili sensörler bulunmuyor ise, harici sensörler teklif edilerek ortam denetleme sistemi üzerinden çalışma yapılacaktır.

 Şeklinde değiştirilmiştir.

 

4.9.21 Su basma, duman, sarsıntı, manyetik kapı kontağı, hareket sensörleri gibi olay gözlemleyen sensörlerin alarm durumları için 1-60 saniye arası (1sn ayırıcılığında) gecikme süreleri belirlenebilmelidir. Her bir sensör için gecikme süresi ayrı ayrı atanabilmelidir.

Maddesi kaldırılmıştır.

4.9.22Cihaz üzerinde 320x240 2.8” TFT renkli grafik LCD özelliklerine sahip ekran olacaktır. Toplam değerler anlık olarak bu ekrandan da izlenebilecektir. Cihazda oluşabilecek herhangi bir alarm durumunda ekranda ilişkili alarm bilgileri yazacak ve bir buzzer yardımı ile sesli ikaz verilecektir .

 

Maddesi,

4.9.22Cihaz üzerinde en az 2” TFT LCD özelliklerine sahip ekran olacaktır. Cihazda oluşabilecek herhangi bir alarm durumunda ekranda ilişkili alarm bilgileri yazacak ve ikaz verilecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.9.25 Cihaz üzerinde en az; 

•     1 adet USB portu bulunmalıdır. 

Maddesi kaldırılmıştır.

 

4.9.26Akıllı PDU, HTTP, HTTPS, SSH, TELNET,SNMP v2 ve SNMP v3 Protokollerini desteklemelidir.

Maddesi,

4.9.26Akıllı PDU, HTTP, HTTPS,SNMP v2 ve SNMP v3 Protokollerini desteklemelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.8.9.2  16 adet kuru kontak giriş veya yeterli sayıda ve tipte sensör (duman, sarsıntı, manyetik kapı kontağı, hareket vb.) olmalıdır.

Maddesi,

4.8.9.2 En az 14 adet kuru kontak giriş veya yeterli sayıda ve tipte sensör (duman, sarsıntı, manyetik kapı kontağı, hareket vb.) olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.8.1 Tüm sistem odalarındaki kabinlere ve tüm kampüs kat toplama ve dağıtım kabinlerine 1u yüksekliğinde ortam izleme cihazı konulacaktır ve ortam izleme ve dcim yazılımına entegrasyonu ve tüm kablolaması yapılacaktır.

Maddesi,

4.8.1 Tüm sistem odalarındaki tüm kabinlere 1u yüksekliğinde ortam izleme cihazı ve 3 adet nem ve sıcaklık sensörü ve tüm kat ve kamera kabinlerindeki pduların üzerine 1 adet sıcaklık ve nem sensörleri konulacaktır ve tüm sistem, kat ve kamera kabinlerin ortam izleme ve dcim yazılımına entegrasyonu ve tüm kablolaması yapılacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.8.4 Cihaz ortam izleme, kayıt tutma, alarm üretme ve yönetim fonksiyonlarını herhangi bir bilgisayar sistemine bağımlı olmadan yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Maddesi kaldırılmıştır.

 

4.8.9.7 2 adet USB 2.0 port olmalıdır.

Maddesi kaldırılmıştır.

 

4.5.4.3 Ekstra koruma veya güç artırımı istendiğinde 6 adete kadar KGK paralel çalıştırılabilmelidir. Maddesi,

4.5.4.3Ekstra koruma veya güç artırımı istendiğinde en az 4 adete kadar KGK paralel çalıştırılabilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.5 Aküler harici bir kabinde monte edilmiş bile olsa sıcaklık kompanzasyonu olmalıdır. Harici akü kabinlerinde standart olarak sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Bu akülerin sıcaklığı akülerin üzerine doğrudan yapıştırılacak en az 3 ayrı sıcaklık ölçüm probunun ortalaması ile algılanmalı ve algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj parametrelerini ayarlayabilmelidir. Bu parametreler yetkili personelce, sistemde LCD ekrandan ya da TELNET ara yüzünden kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Bu sensör ile KGK yine aynı şekilde şarj parametrelerini düzenleyebilmelidir. 

Maddesi,

4.5.10.5.5 Aküler harici bir kabinde monte edilmiş bile olsa sıcaklık kompanzasyonu olmalıdır. Harici akü kabinlerinde standart olarak sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Bu akülerin sıcaklığı akülerin üzerine doğrudan yapıştırılacak en az 3 ayrı sıcaklık ölçüm probunun ortalaması ile algılanmalı ve algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj parametrelerini ayarlayabilmelidir. Bu sensör ile KGK yine aynı şekilde şarj parametrelerini düzenleyebilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.7 Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerini de fiyata dâhil edeceklerdir. Aküler TSE belgeli ve CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

Maddesi,

4.5.10.5.7 Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerini de fiyata dâhil edeceklerdir. Aküler Eurobat, CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.10.2 ÇIKIŞ KARAKTERİSTİKLERİ 

•   Verim: Online modda %93 (Tam yükte), ECO mod haftasonu ya da günlük çalışmaya göre programlanabilmelidir.

Maddesi,

  • Verim: Online modda en az %93 (Tam yükte) veya  en az %95 ( %50 yükte), ECO mod haftasonu ya da günlük çalışmaya göre programlanabilmelidir.

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

  • Aşırı Yük Kapasitesi: % 150 yükte 1 Dakika, % 125 yükte 10 Dakika, % 110 yükte 60 Dakika 

 

Maddesi,

  • Aşırı Yük Kapasitesi: % 150 yükte en az 1 Dakika, % 125 yükte en az 5 Dakika, % 110 yükte en az 60 Dakika 

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

4.5.10.6.7 Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerinide fiyata dahil edeceklerdir. Aküler TSE belgeli ve CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

Maddesi,

4.5.10.6.7 Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerini de fiyata dâhil edeceklerdir. Aküler Eurobat, CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.6.12 Çıkış Karakteristikler

•          Aşırı Yük Kapasitesi: % 150 yükte 1 Dakika, % 125 yükte 10 Dakika, % 110 yükte 60 Dakika

Maddesi,

•          Aşırı Yük Kapasitesi: % 150 yükte en az 1 Dakika, % 125 yükte en az 5 Dakika, % 110 yükte en az 60 Dakika

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.10.7KGK üzerinde paralelleme donanımı standart bulunacak, KGK herhangi bir yazılım değişikliğine ihtiyaç duyulmadan aynı model ve güçteki KGK’ lar ile 8 adede kadar paralel olarak çalıştırılabilecektir. Paralel çalışma için ekstra bir paralelleme kartı veya modülü kullanılmayacaktır. Yüksek teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalıdır. Teklif edilen fiyat paralellemeye hazır ilave işlemleri yapılmış cihaz olmalıdır. İşlem için ayrıca statik transfer panosu kullanılmamalıdır. Paralel çalışmadaki her bir KGK kendi akü grubuna sahip olmalıdır.

Maddesi,

4.5.10.5.10.7KGK üzerinde paralelleme donanımı standart bulunacak, KGK herhangi bir yazılım değişikliğine ihtiyaç duyulmadan aynı model ve güçteki KGK’ lar ile en az 4 adede kadar paralel olarak çalıştırılabilecektir. Paralel çalışma için ekstra bir paralelleme kartı veya modülü kullanılmayacaktır. Yüksek teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalıdır. Teklif edilen fiyat paralellemeye hazır ilave işlemleri yapılmış cihaz olmalıdır. İşlem için ayrıca statik transfer panosu kullanılmamalıdır. Paralel çalışmadaki her bir KGK kendi akü grubuna sahip olmalıdır. 

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.10.18KGK farklı alarm durumları için en az 5 farklı alarm sesi verebilmelidir.

 Maddesi,

4.5.10.5.10.18KGK farklı alarm durumları için en az 2 farklı alarm sesi verebilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.10.26Standart RS232 bağlantısı:

•          Kesintisiz Güç Kaynağı’nın PC ile SEC ve TELNET protokollerini destekleyen RS232 arabirimi üzerinden haberleşmek amacıyla bir izleme ve kontrol yazılımı/ekipmanı bulunmalıdır.

Maddesi,

•          Kesintisiz Güç Kaynağı’nın PC ile SEC ve TELNET protokollerini destekleyen RS232 arabirimi üzerinden veya SNMP üzerinden haberleşme amacıyla bir izleme ve kontrol yazılımı/ekipmanı bulunmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.6.5Aküler harici bir kabinde monte edilmiş bile olsa sıcaklık kompanzasyonu olmalıdır. Harici akü kabinlerinde standart olarak sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Bu akülerin sıcaklığı akülerin üzerine doğrudan yapıştırılacak en az 3 ayrı sıcaklık ölçüm probunun ortalaması ile algılanmalı ve algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj parametrelerini ayarlayabilmelidir. Bu parametreler yetkili personelce, sistemde LCD ekrandan ya da TELNET ara yüzünden kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Bu sensör ile KGK yine aynı şekilde şarj parametrelerini düzenleyebilmelidir.

Maddesi,

4.5.10.6.5Aküler harici bir kabinde monte edilmiş bile olsa sıcaklık kompanzasyonu olmalıdır. Harici akü kabinlerinde standart olarak sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Bu akülerin sıcaklığı akülerin üzerine doğrudan yapıştırılacak en az 3 ayrı sıcaklık ölçüm probunun ortalaması ile algılanmalı ve algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj parametrelerini ayarlayabilmelidir. Bu sensör ile KGK yine aynı şekilde şarj parametrelerini düzenleyebilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.5.10.5.10.15Diyagram üzerinde aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.

·Doğrultucu çalışmasını ifade eden LED

·Akü şarj olma ve aküden çalışmayı ifade eden LED'ler

·Yüklerin eviriciden beslendiğini ifade eden LED

·Yüklerin bypass’ dan beslendiğini ifade eden LED

· Hata/uyarı olduğunu gösteren LED

 

Maddesi,

4.5.10.5.10.15Diyagram üzerinde aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.

·Doğrultucu çalışmasını ifade eden LED

·Akü şarj olma ve aküden çalışmayı ifade eden LED'ler

·Yüklerin eviriciden beslendiğini ifade eden LED

·Yüklerin bypass’ dan beslendiğini ifade eden LED

· Hata/uyarı olduğunu gösteren LED

veya teklif edilecek üründe çalışma ve alarm modlarını en az 3 renk ile ifade eden LED indikatörler bulunmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.18.26Cihazın soğutucu gaz şarjı monitorize sistemi ile olacaktır.

Maddesi kaldırılmıştır.

4.18.36Cihazların ses basınç seviyeleri 10 m den 57 dB(A) olmalıdır. Freecooling Yüksek ve düşük basınç switchleri, transduceri ve manometreleri cihazın üzerinde bulunacaktır.

Maddesi,

4.18.36Cihazların ses basınç seviyeleri 10 m den en fazla 65 dB(A) olmalıdır. Freecooling Yüksek ve düşük basınç switchleri, transduceri ve manometreleri cihazın üzerinde bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.18.37Cihazların üzerinde çekilen akımları kullanıcı terminali üzerinden monitorize edebilmeye imkân veren yazılım olmalıdır.

Maddesi kaldırılmıştır.

4.18.6Kompresör: Yarı hermetik en az 4 Adet invertör kontrollü scroll kompresöre sahip olacaktır, kompresörler dâhili koruma ile korunacak, discharge shut-off vanası üzerinde olacaktır ve karter ısıtıcısı cihaz üzerinde olacak, yaylı titreşim tutucusu bulunacaktır.

Maddesi,

4.18.6Kompresör: Yarı hermetik en az 4 Adet invertör kontrollü scroll veya dijital scroll kompresöre sahip olacaktır, kompresörler dâhili koruma ile korunacak, discharge shut-off vanası üzerinde olacaktır ve karter ısıtıcısı cihaz üzerinde olacak, yaylı titreşim tutucusu bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

4.6.13  VDE den çalışma ortam sıcaklığı - 250 C  +600 C olmalıdır.

Maddesi,

4.6.13  VDE den çalışma ortam sıcaklığı - 25 C ile +60 C arasında olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.1       GENEL ÖZELLİKLER

YÜKLENİCİ, aşağıdaki 3(üç) farklı çözümden birini teklfi edebilir. Teklif edilecek çözümlerde tüm kampüs ve kamera ağ cihazları aynı marka olacaktır. Kamera ve Ağ yapılandırması esnasında cihazların kurulumu ve sistemin sorunsuz çalışması için gerekli tüm montaj, kablo, apararatlar, SFP modül, Lisans vb. tüm bileşenler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.  Tüm kampüs switchleri üzerinde tüm portlar SFP modülleri ile birlikte aktif şekilde dolu olacak ve en az 8 adet 10GB SFP Portu yedekli olarak modülleri üzerinde takılı şekilde boşta bırakılacaktır. Kullanılacak tüm ağ ürünlerinin tamamı kendi ürün ailesinin en üst modeli olacaktır.

Maddesi,

YÜKLENİCİ, aşağıdaki 3(üç) farklı çözümden birini teklif edebilir. Teklif edilecek çözümlerde tüm kampüs ve kamera ağ cihazları aynı marka olacaktır. Kamera ve Ağ yapılandırması esnasında cihazların kurulumu ve sistemin sorunsuz çalışması için gerekli tüm montaj, kablo, apararatlar, SFP modül, Lisans vb. tüm bileşenler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.  Tüm kampüs switchleri üzerinde tüm portlar SFP, SFP+ modülleri ile birlikte aktif şekilde dolu olacak ve her bir switch üzerinde en az 8 adet 10GB SFP Portu dolu olacak şekilde ilerde kullanılmak üzere boşta bırakılarak planlama yapılacaktır. Kullanılacak tüm ağ ürünlerinin tamamı kendi ürün ailesinin en üst modeli olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.1.4    Tüm Kablosuz Ağ cihazları donanımlarında hastane kampüsü içerisindeki GSM antenlerinin RF sinyalleri ile karışmayı engelleyen filtreleme özelliği olmalıdır.

Maddesi kaldırılmıştır.

5.1.7    Teklif edilecek SDN Ağ Çözümü, ilerde sisteme eklenecek farklı ağ cihazlarını platform ve donanım bağımsız şekilde yazılımsal olarak (OPENFLOW desteği ile) sisteme dâhil edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak özellikte olacak ve ek lisans veya yazılım gerektirmeyecektir.

Maddesi kaldırılmıştır.

5.2.3    Sunucu üzerinde en az 2,2 Ghz hızında, en az 55 MB L3 tampon bellek, 22 adet fiziksel çekirdeğe sahip en az 4 adet E7 V4 işlemci bulunacaktır.

Maddesi,

5.2.3 Sunucu üzerinde en az 2,4 Ghz hızında, en az 37 MB L3 tampon bellek, en az 24 adet fiziksel çekirdeğe sahip en az 4 adet en üst model işlemci bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.2.5    Her bir sunucu 96 adet DDR4 DIMM yuvasına sahip olmalıdır.

Maddesi,

5.2.5    Her bir sunucu en az 48 adet DDR4 DIMM yuvasına sahip olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.2.7    Sunucu üzerinde en az 32 GB ECC DDR4 belleklerden oluşan toplamda en az 512 GB bellek bulunacaktır.

Maddesi,

5.2.7    Sunucu üzerinde en az 32 GB ECC DDR4 belleklerden oluşan toplamda en az 1024 GB bellek bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

  1. Anahtar örnekleme yapmadan Netflow veya SFlow desteklemelidir. Üzerinde en az 128.000 adet flow bilgisi tutabilmelidir.

Maddesi,

  1. Anahtar örnekleme yapmadan Netflow veya SFlow desteklemelidir. Üzerinde en az 64.000 adet flow bilgisi tutabilmelidir.

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.3.61TFTP, FTP, SCP, SFTP, HTTPS, HTTP protokolleri ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

Maddesi,

5.3.61TFTP, FTP, SCP, SFTP, HTTPS, http veya benzeri protokolleri ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.9.58TFTP, FTP, SCP, SFTP, HTTPS, HTTP protokolleri ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

Maddesi,

5.9.58TFTP, FTP, SCP, SFTP, HTTPS, http veya benzeri protokolleri ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.10.26Teklif edilecek 802.11ax cihazı en az 3 radyolu, 8x8 MIMO, 8 adet spatial stream, 11ac'de 3.5 Gbps, 11ax'de 5 Gbps hızında, kablolu ağ bağlantısı 100, 1000, 2500, 5000 hızlarında çalışabilen yapıda olacaktır.

Maddesi eklenmiştir.

5.30.2.44Forwarding performans değeri en az 190 Mpps olacaktır.

Maddesi,

5.30.2.44Forwarding performans değeri en az 95 Mpps olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

5.16.4, 5.30.4, 5.39.4  SFP Modül 1G (16 ADET) maddeleri ve tüm alt maddeleri kaldırılmıştır.

5.16.5, 5.30.5, 5.39.5SFP Modül 10G (120 ADET) maddeleri ve tüm alt maddeleri kaldırılmıştır.

Bu maddeler yerine,

5.16.4, 5.30.4, 5.39.4  “Teklif edilecek anahtarlar ile birlikte aynı üreticiye ait ve cihazlar ile tam uyumlu en az 8 adet 1000-Base-X single mode, en az 8 adet endüstriyel tipte 1000-Base-X single mode ve en az 120 adet 10G-Base-LR single mode transceiver teklife dâhil edilecektir.”

Maddeleri eklenmiştir.

LOT-2, ÇÖZÜM-1 kapsamında istenen 5.16 KAMERA AĞ CİHAZLARImaddesine ve bu maddeye bağlı tüm alt maddeler, LOT-2, ÇÖZÜM-2 kapsamında istenen 5.30 KAMERA AĞ CİHAZLARImaddesi ve bu maddeye bağlı tüm alt maddeler ile yer değiştirilmiştir.

7.5.6.5Kayıt sunucu sistemi 1024 GB'a kadar bellek genişleme özelliğine sahip olmalıdır.

Maddesi,

7.5.6.5Kayıt sunucu sistemi en az 512 GB'a kadar bellek genişleme özelliğine sahip olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

7.5.6.6 Kayıt sunucu sisteminde işletim sistemi diski olarak en az 1 adet 60 GB kapasitede katı disk bulunmalıdır. Katı disk desteği sağlanmaması durumunda en az 2 adet 300GB hızında sas 2.0 ara yüzünde 15000 rpm hızında sistem diski teklif edilmelidir.

Maddesi, 

7.5.6.6 Kayıt sunucu sisteminde işletim sistemi diski olarak en az 1 adet 60 GB kapasitede katı disk bulunmalıdır. Katı disk desteği sağlanmaması durumunda en az 2 adet en az 240GB hızında sas 2.0 ara yüzünde 15000 rpm hızında sistem diski teklif edilmelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

7.5.6.7Kayıt sunucusunda Endüstriyel tip disk veya video kayıt maksatlı özel en son çıkan SATA diskler bulunmalıdır. Kayıt için kullanılacak tüm diskler aynı marka/seri olacaktır ve teklif verecek firmalar kullandıkları diskin ürün kodunu teklifte belirtmelidir.

 

Maddesi,

7.5.6.7Kayıt sunucusunda Endüstriyel tip disk veya video kayıt maksatlı özel en son çıkan SATA diskler bulunmalıdır. Kayıt için kullanılacak tüm diskler aynı marka/seri olacaktır.

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

7.5.6.18Sistem ana kartı üzerinde 3 pin DOM güç çıkışı bulunmalıdır.

Maddesi kaldırılmıştır.

 

7.5.1 PROFESYONEL SERİ HARDDİSKLER 

Maddesine,

7.5.1.13İlgili üreticinin ürünlerinin maksimum performansta çalıştığı profesiyonel disk tipleri de teklife dâhil edilebilecektir.

Maddesi eklenmiştir.

 

7.5.4.16Kasanın ön kısmında en az bir adet mikrofon girişi ile en az bir adet kulaklık çıkışı bulunmalıdır.

 

Maddesi,

7.5.4.16Kasanın ön/arka kısmında en az bir adet mikrofon girişi ile en az bir adet kulaklık çıkışı bulunmalıdır.

 

Şeklinde değiştirilmiştir