Türksat Analitik

Buradasınız

Türksat tarafından geliştirilen ve kullanılan iş zekâsı araçları, analiz için belirlenen bir veya birden çok veri kaynağına bağlanarak, Birliktelik Kuralları, Churn, Fraud Detection, Zaman Serisi Analizi gibi önceden tanımlı veri madenciliği algoritmaları yardımı ile bilgi dönüşümünü sağlamaktadır. Ayrıca, bu araçlar ile bilgi ve veriler üzerinde sorgular çalıştırılabilmekte, sonuçlar raporlar hâline getirilebilmektedir. Bu raporlar, istatistiksel grafikler ve haritalar şeklinde gösterilebilmektedir.

 

Türksat, mevcut donanımları en verimli şekilde kullanarak açık kaynak kodlu büyük veri sistemleri ile kurumların özelleşmiş ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde verilerinin işlenmesini ve düzenli olarak karar mercilerine rapor ve görselleştirilmiş bilgi aktarılmasını sağlamaktadır. Böylelikle, Türksat tarafından kurumların çalışmalarında istatistiksel, hızlı, tutarlı ve otomatize bir bilişim çözümü sunulmaktadır.

  1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TAKBİS Servis Entegrasyonu ve Raporlama Sistemi Oluşturulması Hizmeti (İş Zekâsı Projesi)

  1. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Veritabanı, Big Data, Raporlama Altyapısı (Big Data Projesi)

  1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TAKBİS Uygulama Geliştirme Altyapısı, Veri Envanteri Yönetim Sistemi Oluşturulması ve Büyük Veri Platformu (Big Data Projesi)