YEMEK KARTI HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Mart 19, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

“YEMEK KARTI HİZMET ALIMI”

 

1 - Hizmet Sahibine İlişkin Bilgiler

Hizmet Sahibinin;

Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (bundan sonra “TÜRKSAT” olarak anılacaktır.)

Adresi: İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA

Telefon numarası: 0 (312) 615 30 00

Faks numarası: 0 (312) 615 31 45

İlgili personelin adı ve soyadı: Şaban GÜHER

Elektronik posta adresi: sguher@turksat.com.tr

2 - Satın Alma Konusu Hizmete İlişkin Bilgiler

Satın alma üzerinde kalan İSTEKLİ ile Sözleşme imzalanarak, Satın Alma Dokümanları’nda yer alan hükümler uyarınca Yemek Kartı hizmetlerinin teminidir.

3 - Satın Alma Dokümanı’nın Görülmesi ve Temini

İSTEKLİ’ler, Satın Alma Dokümanı’nı, 1’inci madde de belirtilen adreste görebilir ve temin edebilir.

4 - Satın Alma Usulü, Yeri ve Tarihi

 1. Satın Alma Usulü: Satın alma konusu iş “İlan Usulü İle Satın Alma” yöntemiyle yapılacaktır. Satın Alma Dokümanı’nda belirtilen şartları taşıyan İSTEKLİ’ler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık yöntemleri veya her üç yöntem birlikte kullanılarak satın alma yapılacaktır.
 2. Satın Alma Yeri: Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA
 3. Satın Alma Tarih ve Saati: 30.03.2018 (Cuma) Günü, Saat: 14:30
 4. Satın alma yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Ancak Satın Alma Komisyonu gerekli gördüğü takdirde satın alma tarihi, saatini ve yerini değiştirebilir. Yeni satın alma tarihi, saati ve yeri, Satın Alma Dokümanı’na uygun teklif veren tüm İSTEKLİ’lere bildirilir.
 5. TÜRKSAT, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Kamu İhale Kanunu, İSTEKLİ’lere ve üçüncü kişilere karşı TÜRKSAT’ı hiçbir şekilde bağlamaz ve İSTEKLİ’ler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. Bu satın alma kapsamında İSTEKLİ’lerle yapılacak olan iş ve işlemlerde Satın Alma Dokümanı hükümleri geçerlidir. Satın Alma Dokümanı’nda hüküm bulunmaması durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 1. Tekliflerin sunulacağı yer: İSTEKLİ’lerin tekliflerini, TÜRKSAT İnsan Kaynakları Direktörlüğü Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA adresine en geç aşağıda belirtilen gün ve saate kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Son teklif verme tarihi: 28.03.2018 (Çarşamba)
 3. Son teklif verme saati: 15:00
 4. Yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
 5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
 6. İSTEKLİ’ler tebligata esas adreslerini, faks ve kurumsal e-mail bilgilerini tekliflerinde belirteceklerdir. Bu adreslerden herhangi birisine yapılacak her türlü tebligat İSTEKLİ’lere yapılmış sayılacaktır. İSTEKLİ’ler bu adreslerde olabilecek değişiklikleri derhal TÜRKSAT’a bildirecektir. Yeni adres bildirilmediği takdirde, daha önce bildirilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.
 7. TÜRKSAT’a verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.