VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ BAKIM-ONARIM, DESTEK, İŞLETİM İLE YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Haziran 14, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ BAKIM-ONARIM, DESTEK, İŞLETİM İLE YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETİ TEMİNİ

1.     Şirket Bilgileri:

a.    Adres                          : Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA 

b.    Telefon Numarası      : 0 312 615 30 00 

  1. Faks Numarası           : 0 312 499 51 15
  2. E-posta adresi                        : vmydsatinalma@turksat.com.tr
  3. İlgili                            : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Satın Alma Birimi 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilişim Sistemleri Bakım-Onarım, Destek, İşletim İle Yazılım Geliştirme Hizmeti Temini. 

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilişim Sistemleri Bakım-Onarım, Destek, İşletim İle Yazılım Geliştirme Hizmeti Teminiaçıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARAadresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

25/06/2019 tarihi saat 17.00’dir.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARAadresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

27/06/2019 tarihi saat 14.30’da Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindedir. 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir