TÜRKSAT KABLO ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİ İŞİ İLAN METNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Nisan 19, 2019

TÜRKSAT KABLO ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİ İŞİ İLAN METNİ

 

1.  Şirket Bilgileri

a) Adres                       :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA 

b) Telefon Numarası   : 0 850 806 53 00     

c) Faks Numarası        : 0 850 806 53 01    

d) E-Posta adresi        : eturkmen@turksat.com.trnsahin@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi                  :Emine TÜRKMEN, Nuran ŞAHİN (Kablo Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörlüğü)

 

2.  Satın alma Konusu:Türksat’ın ihtiyacı olan Türksat Kablo Elektronik Arşiv Sistemi (“TEAS") Satın Alımına ait Teknik Şartnamede miktar, tip, özellik ve detayları bulunan işin, Satın Alma Dokümanı’nda belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanmasıdır. 

3.  Satın Alma Dokümanları yukarıdaki adreste görülebilir. Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT'ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR040001001745447334405162 IBAN TL hesabına KDV dâhil 500,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanları, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.  Ödeme belgesinde “Türksat Kablo Elektronik Arşiv Sistemi İşi Satın Alma Doküman Bedeli” açıklaması yer alacaktır. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.

4.  TÜRKSAT tarafından oluşturulmuş Satın Alma Dokümanları kağıt ortamında veya cd/flash bellek içerisinde, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte İstekliye teslim edilir. İstekli, Satın Alma Dokümanlarını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. TÜRKSAT, bu incelemeden sonra İsteklinin, Satın Alma Dokümanlarını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını ve ayrıca iletişim bilgilerini (e-posta, telefon vb.) alır.

5.  İstekli, Satın Alma Dokümanını almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

6.  Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir. 

7.  Teklifler, kapalı zarf içerisinde 06/05/2019 tarihinde 9:00-17:00 saatleri arasında yukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.