TÜRKİYE HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL LİSANS YENİLEME TEMİNİ İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Ağustos 5, 2019

TÜRKİYE HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL LİSANS YENİLEME TEMİNİ İŞİ

 

  1. Şirket Bilgileri:

 

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA.
  2. Telefon Numarası       : 0 312 497 47 00 / 6071
  3. Faks Numarası           : 0 312 615 30 99
  4. E-posta adresi            : vmydsatinalma@turksat.com.tr
  5. İlgili Kişi                      : Oğuzhan Çamaş,Yücel Çalık

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kurumsal Lisans Yenileme işidir.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARAadresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 500,00 TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına “Hudut ve Sahiller Kurumsal Lisans Yenileme İşi” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARAadresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

 

20/08/2019 Salı günü saat 14.00’tür.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARAadresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

 

22/08/2019 Perşembe günü saat 14.00’teTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.