TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU YAZILIM BAKIM İŞİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Mart 15, 2018

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU YAZILIM BAKIM İŞİ HİZMET ALIMI

ZEYİLNAME

 

Onay Tarihi: 08 / 03 / 2018

 

Satın alma dokümanlarındaki aşağıda mevcut halleri verilen maddeler, yanlarında belirtilen yeni halleri ile İdari Şartname 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

İLGİLİ SATIN ALMA DOKÜMANI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Sözleşme Taslağı Madde 15.2

Ödemeler EK-1 Teknik Şartnamede yer alan hizmetler için aşağıdaki tabloda belirtilen yüzdelik dilimlere göre yapılacaktır:

 

İş Kalemi

Ödeme Oranı (Yüzde)

e-TAEK Hizmetleri Sisteminin İşletime Alınması

 

Entegrasyonlar ve Kabul

 

 

 

 

Ödemeler EK-1 Teknik Şartnamede yer alan hizmetler için aşağıdaki tabloda belirtilen yüzdelik dilimlere göre yapılacaktır:

 

Faz No

İş Kalemi

Ödeme Oranı (Yüzde)

FAZ 1

 • Mevcut başvuru formlarının fark analizi yapılarak rapor hazırlanması.
 • e-TAEK Hizmetlerinde işletime alınacak olan hizmetler için alt yapı iyileştirme ve hazırlık çalışmalarının yapılması.
 • Kuruluş yetkilendirme altyapısının yeniden tasarlanıp yazılımın geliştirilmesi.
 • Kurumsal framework için versiyon güncelleme çalışmasının yapılması.
 • Kurumsal framework için performans ve güvenlik çalışmalarının yapılması.

%15

FAZ 2

 • “TAEK Temel ve Mal ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “13.00.00.00.00 - Eğitimler” başlığı altında yer alan hizmetlerin işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **

%10

FAZ 3

 • “TAEK Temel ve Mal ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “08.00.00.00.00 - Proje, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmetleri” ve “09.00.00.00.00 - Kalite Kontrol Hizmetleri” başlığı altında yer alan hizmetlerin işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **

%15

FAZ 4

 • “TAEK Temel Ve Mal Ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “10.00.00.00.00 - Radyoizotop, Radyofarmasötik Üretimi Ve Işınlama Hizmetleri” Ve “11.00.00.00.00 - Nükleer Elektronik Cihaz Üretimi, Bakım Ve Onarım Hizmetleri”  başlığı altında yer alan hizmetler işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **

%15

FAZ 5

 • “TAEK Temel Ve Mal Ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “03.00.00.00.00 - Kalibrasyon  Hizmetleri” ve “07.00.00.00.00 - Analiz Hizmetleri” başlığı altında yer alan hizmetler işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **

%12

FAZ 6

 • “TAEK Temel Ve Mal Ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “04.00.00.00.00 - Radyoaktif Atık Hizmetleri”, “05.00.00.00.00 - Kişisel Dozimetri Hizmetleri” ve “06.00.00.00.00 - Radyoaktivite Ölçüm Ve Analiz Hizmetleri” başlığı altında yer alan hizmetler işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **

%15

FAZ 7

 • “TAEK Temel Ve Mal Ve Hizmet Üretim Türlerinin Kod Numaralarına Göre Sınıflandırılması 2018 Yılı Ücret Listesinde Yer Alan Mal Ve Hizmet Listesi”ndeki hizmet türlerinden “01.00.00.00.00 - Radyasyon Kaynakları / Uygulamaları/Faaliyetleri/ Tesislerine İlişkin Lisans, İzin, Onay Ve Denetim Hizmetleri”, “02.00.00.00.00 - Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri” başlığı altında yer alan hizmetler işletime alınması.
 • Faz çalışması yapılması. *
 • Ortak çalışmaların yapılması. **
 • Yılsonu işlemlerin yapılması.

%18

 

 

Sözleşme Taslağı Madde 15.2.1

-

Faz çalışması*; Fazın içerisinde yer alan hizmetlerle ilgili,

 • Başvuru formlarının güncellenmesini,
 • İhtiyaç duyulan entegrasyonların (Bankalar, BELGENET, İç sistemler, vb.) yapılmasını,
 • Testlerin yapılmasını,
 • Kılavuzların güncellenmesini,
 • Eğitimlerin verilmesini,
 • Yetkilendirmelerin yapılmasını,
 • İşletime alma hazırlıklarının yapılarak işletime alınmasını,
 •  

Sözleşme Taslağı Madde 15.2.2

-

Ortak çalışmalar **;

 • Kurumsal framework için versiyon güncelleme çalışmasının yapılmasını,
 • Kurumsal framework için performans ve güvenlik çalışmalarının yapılmasını,

Kapsar.

Sözleşme Taslağı Madde 15.2.3

-

Ödeme Planında yer alan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.  fazlar için e-TAEK Hizmetleri sisteminde işletime alınacak kurum hizmetleri İDARE tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklik, İDARE, TAEK ve YÜKLENİCİ arasında yapılacak toplantı ile tutanak altına alınacak ve iş planı revize buna göre revize dilecektir. İş planı kapsamında mutabık kalınan işletime alınacak olan hizmetler tamamlanmış olmalıdır.

Teknik Şartname Madde 8.17

-

Yüklenici, 31 Aralık 2018 tarihi sonrasında 2 (iki) yıl boyunca işletime alınan sistemle ilgili TAEK’in ihtiyacına göre talepleri teknik şartnameye uygun yapmakla yükümlüdür.

Teknik Şartname Madde 8.18

-

Yüklenici tüm hizmet süresini kapsayan süre içinde, sistemin işletim ve bakımına ilişkin bilgi işlem personeline teknik bilgileri aktaracaktır ve uygulamaya ait teknik kullanım dokümanı hazırlayarak İDARE’ye teslim edecektir.

Teknik Şartname Madde 8.19

-

Yüklenici 31 Aralık 2018 tarihi sonrasında 2 (iki) yıl boyunca işletime alınan sistemle ilgili, teknik şartnamede belirtilen Proje Ekibinden görevlendireceği personel için adam/gün ve adam/ay ücretlerini teklifinde ayrı ayrı İDARE’ye sunacaktır. Ödemeler 3’er (üçer) aylık dönemlerde yapılacaktır. Detaylar sözleşmede belirlenecektir. Ödemeler için TAEK giriş-çıkış saatleri ve talebin gerçekleştiğine dair Bilgi İşlem Personeli tarafından tutulan tutanaklar esas alınacaktır.