TEMİZLİK, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIMI FAALİYETLERİ İLE YİYECEK, İÇECEK SUNUM HİZMETİ ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Kasım 26, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

TEMİZLİK, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIMI FAALİYETLERİ İLE YİYECEK, İÇECEK SUNUM HİZMETİ ALIMI

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 615 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 499 51 15

d) İrtibat Kurulacak Kişiler  :Osman TOPBAŞ otopbas@turksat.com.tr         

2Satın almanın konusu2 (iki) yıl boyunca, Satın Alma Dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, 110 (yüzon) çalışan ile TÜRKSAT A.Ş.’ ye ait tüm hizmet yerlerinde malzeme dâhil temizlik, çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri ile yiyecek, içecek sunum hizmetinin yapılması işidir.

3Satın almaya katılma koşulları;

  • Satın Alma Dokümanı TÜRKSAT A.Ş. Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü Yağlıpınar Mahallesi TÜRKSAT (Küme Evler) İdari Bina Apt No:1 Gölbaşı / ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, satın almaya teklif verecek olanların TÜRKSAT A.Ş. tarafından onaylı satın alma dokümanını ücreti mukabilinde temin etmesi zorunludur.
  • Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’ nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR330001001745447334405416 IBAN TL hesabına KDV dâhil 750 (yedizellitürklirası)TL bedeli “TEMİZLİK, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIMI FAALİYETLERİ İLE YİYECEK, İÇECEK SUNUM HİZMETİ ALIMI” açıklaması ile yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.
  • İstekli satın alma dokümanını satın almakla, satın alma dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
  • Satın almaya katılım için gerekli diğer koşullar idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

4. Satınalma için son teklif verme tarihi; 06/12/2018 saati 12:00’ dır. 

  • Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. 
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5.TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

6.Satınalma Usulü; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde teklif edilen fiyatlar üzerinden açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satınalma yapılacaktır.