T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU SATIN ALIMINA AİT 25.12.2018 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Aralık 25, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU SATIN ALIMINA AİT 

25.12.2018 TARİHLİ ZEYİLNAME 

 

İş bu zeyilname bahse konu satın almaya ilişkin son teklif verme süresinin uzatılması ve brüt satış bedeli eklenmesi maksadıyla yayınlanmıştır. Yapılan düzeltmelerde düzeltilmiş madde numarası belirtilmiştir. 

  • İdari şartnamenin İlgili maddesindeki değişiklik aşağıdaki gibidir.

 

T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU SATINALMA İLANI

 

 Madde 6 – Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati

  1. Teklifin verileceği en son tarih ve saat: 18/01/2019 günü saat 17:00
  2. Teklifin verileceği adres ve yer: Türksat A.Ş. Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/Ankara 

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir. Son teklif verme saatine kadar Türksat’a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.