SİSTEM ALTYAPISI GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Mayıs 23, 2018

 

SİSTEM ALTYAPISI GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI SATINALMA İLANI

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası : 0312 591 53 00        

                                   c) Faks Numarası      : 0312 591 53 01

 1.  Satınalmanın Konusu:

 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından, Teknik Şartname’de belirtilen kapsamda Türksat kablo altyapısında kullanılmakta olan sistem, donanım ve yazılımlar için garanti, bakım, onarım ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA
  adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 no’lu (IBAN No: TR040001001745447334405162) TL hesabına, “SİSTEM ALTYAPISI GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMIaçıklaması ile KDV dâhil 500,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 

 1. Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

 1. Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA adresine 06/06/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

 1. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.