SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Kasım 8, 2018

SATINALMA İLANI

 

Onay Tarihi: 08.11.2018

Satın Alma Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. “KENTSEL ALANLARDA ARAZİ KULLANIM DURUM ATLASI OLUŞTURULMASI PROJESİ HİZMET ALIMI”

 

1.Şirket Bilgileri:

  1. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara
  2. Telefon Numarası: 0 312 583 20 00
  3. Faks Numarası: 0 312 473 27 02
  4. Elektronik posta adresi: iozkeser@turksat.com.traomutlu@tuksat.com.tr
  5. İlgili Kişi(ler): İbrahim ÖZKESER – Abdullah Onur MUTLU

2.Satın Alma Konusu:Kentsel Alanlarda Arazi Kullanım Durum Atlası Oluşturulması Projesi Hizmet Alımı

3.İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresindeki, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 200,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 31 000 1001 7454 4733 440 5161 IBAN TL hesabına “Kentsel Alanlarda Arazi Kullanım Durum Atlası Oluşturulması Projesi Hizmet Alımı” açıklamalı olarak yatırılacaktır.)

4.Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

5.Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresinde, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

6.Satın alma için son teklif verme tarihi 19 / 11 / 2018 saat 11:30’dur. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresindeki Evrak birimine Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7.Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

8.Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.