SANAYİ BÖLGELERİ MEKÂNSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULMASINA İLİŞKİN GEREKSİNİM ANALİZİ İŞİ HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Temmuz 3, 2018

SATINALMA İLANI

 

Onay Tarihi: 03/ 07 / 2018

Satın Alma Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. SANAYİ BÖLGELERİ MEKÂNSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULMASINA İLİŞKİN GEREKSİNİM ANALİZİ İŞİ HİZMET ALIMI

 

1.Şirket Bilgileri:

  1. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara
  2. Telefon Numarası: 0 312 583 20 00
  3. Faks Numarası: 0 312 473 27 02
  4. Elektronik posta adresi: ckol@turksat.com.tr;
  5. İlgili Kişi(ler): Çiğdem GÜNGÖR

 

2.Satın Alma Konusu: Sanayi Bölgeleri Mekânsal Yönetim Bilgi Sistemi Kurulmasına İlişkin Gereksinim Analizi İşi Hizmet Alımı

3.İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresindeki, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 200,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR31 000 1001 7454 4733 440 5161 IBAN TL hesabına “Sanayi Bölgeleri Gereksinim Analizi İşi Şartname Bedeli” açıklamalı olarak yatırılacaktır.)

4.Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

5.Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresinde, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

6.Satın alma için son teklif verme tarihi 16/07/2018 saat 12:00’dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Cevizlidere Caddesi No: 31 Öveçler / Ankara adresindeki Evrak birimine Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7.Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

8.Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.