SAMSUN TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİMARİ PROJELERİN, RESMİ SENETLERİN TARANMASI VE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Şubat 6, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

SAMSUN TAPU VE KADASTRO X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİMARİ PROJELERİN, RESMİ SENETLERİN TARANMASI VE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HİZMET ALIMI

 
1. Şirket Bilgileri: 
 
a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, Ankara Ünv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ANKÜTEK 06830TÜRKSAT Bilişim Gölbaşı/ANKARA

b) Telefon Numarası: 0 312 497 47 00 ( Dahili : 4846)
c) Faks Numarası: 0 312 497 47 99  
d) Elektronik posta adresi : acaydin@turksat.com.tr vgunaydin@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi: Ahmet Can AYDIN, Vedat GÜNAYDIN 

 

SATIN ALMA KONUSU: Samsun Tapu Ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü Mimari Projelerin, Resmi Senetlerin Taranması Ve Elektronik Ortama Aktarılması Hizmet Alımı

 
2. İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, Ankara Ünv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ANKÜTEK 06830TÜRKSAT Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 1.000,00TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; TÜRKSAT'a ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 44733440-5417 nolu hesap numarasına Samsun Tapu Ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü Mimari Projelerin, Resmi Senetlerin Taranması Ve Elektronik Ortama Aktarılması Hizmet Alımı” açıklamalı olarak yatırılacaktır) IBAN NO:TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17

 
3. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü’ne, 18/02/2019 Pazartesi günü saat 14:00’akadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 


4. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.

 
5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

 
6.Satın alma dokümanları ücretsiz olarak yukarda belirtilen adreste Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nde görülebilecektir.