KABLO MODEM SONLANDIRMA SİSTEMİ ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Temmuz 29, 2019

KABLO MODEM SONLANDIRMA SİSTEMİ ALIMI 

SATINALMA İLANI

 

1.   Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
b) Telefon Numarası  : 0312 925 70 00

c)  Faks Numarası      : 0312 925 70 01

2.    Satınalmanın Konusu:

TÜRKSAT Kablo İnternet şebekesinde kullanılacak Kablo Modem Sonlandırma Sistemleri donanımları, yazılımları ve ekipmanlarının temin edilmesine yönelik olarak Şartname kapsamındaki ürün ve hizmetlerin satın alınması, konfigürasyonun oluşturulması, belirtilen bölgelerde sistemlerin kurulması, devreye alınması, sistem için gerekli kablolamanın yapılması, gerekli eğitimin verilmesi, garanti süresince ve garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 

3.  Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

4.  Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 no’lu (IBAN No: TR040001001745447334405162) TL hesabına, “KABLO MODEM SONLANDIRMA SİSTEMİ ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 5.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

 

5.  Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

6.  Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA adresine 23.08.2019 Cuma günü saat17.00’yekadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 

 

7.  Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.