HURDA SATIŞI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ocak 18, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

HURDA SATIŞI

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası          : 0312 615 30 00

c) Faks Numarası                 : 0312 499 51 15

d) İrtibat Kurulacak Kişiler:

Said Mirahmetoğlu saidm@turksat.com.tr; Osman TOPBAŞ otopbas@turksat.com.tr

 

2Satış konusu,TÜRKSAT’ a ait Satış Şartnamesinde özellikleri yazılı çeşitli hurda malzemesinin TÜRKSAT tarafından satılması işidir.

3.Hurdaların Görülmesi; Hurdalar son teklif verme tarihinden 1 gün öncesine kadarÇamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARAadresinde Said MİRAHMETOĞLU ile iletişime geçerek görülebilir.

4.Satışa katılma koşulları;

  • Hurda Satış Dokümanı, Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü, Yağlıpınar Mahallesi TÜRKSAT (Küme Evler) İdari Bina apt.No:1 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
  • Satışa katılmak isteyenlerin Satış Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT’ ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR040001001745447334405162TL IBAN hesabına KDV dâhil3.000,00 (ÜçbinTürkLirası) TL’yi “HURDA SATIŞ DOKÜMAN BEDELİ” açıklaması ile yatırmış olmaları şarttır. Hurda Satış Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.
  • TÜRKSAT tarafından hazırlanmış olan satış dokümanları kağıt ortamında veya içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte cd/flash bellek içerisinde İstekliye teslim edilir. İstekli, Hurda Satış Dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve tamam olup olmadığını kontrol eder. TÜRKSAT, bu incelemeden sonra İsteklinin, Hurda Satış Dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını ve ayrıca iletişim bilgilerini (e-posta, telefon vb.) alır.
  • İstekli, Hurda Satış Dokümanını satın almakla, Hurda Satış Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.
    • Satışa katılım için gerekli diğer koşullar şartnamede belirtilmiştir.

5. Satış için son teklif verme tarihi31.01.2019 saati12:00’ dır.

  • Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden teslim edilecektir. 
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

6.satışın yapılacağı tarih: 05.02.2019

Satışın yapılacağı saat: 14:00

Satış; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara adresinde yapılacaktır.

7.TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satışı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

8.Satış Usulü; Satış dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde teklif edilen birim fiyatlar üzerinden açık artırma veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birlikte kullanarak satış yapabilecektir.