GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI TEMİNİ 29/07/2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Temmuz 29, 2019

GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI TEMİNİ 

29/07/2019TARİHLİ ZEYİLNAME

 

19/07/2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI TEMİNİ satın almasına ait Teknik Şartnamenin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 2.17, 4.1.7, 4.1.10, 4.1.11, 4.3.1, 4.3.7, 4.3.10, 8.2, Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Cihazları Temini 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.10, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.23 8.2 ve Lot-3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı E-Posta Güvenlik Sistemi Temini 2.16, 8.2 maddelerinde aşağıdaki değişikler yapılmıştır. Ayrıca İdari Şartnamenin 3.5. ve 5.1. b) maddelerinde aşağıdaki değişikler yapılmıştır

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 2.17 maddesinde belirtilen;

“Tüm sistemler işbu şartnamede belirtilen garanti süresi boyunca End of Life (EOL) duyurusu yapılmamış ürünler olmalıdır. End of Life (EOL) duyurusu yapılan ürünler; hizmeti kesintiye uğratmadan ve herhangi bir ücret talep etmeksizin en az mevcut yapıda çalışan özelliklere sahip yeni model ürünler ile değiştirilmelidir.” ifadesi,

 

“Teklif tarihi itibarı ile  teklif edilecek sistemlerin herhangi bir End-of-Life(EoL) ve End-of-Sale (EoS) duyurusu yapılmamış olmalıdır. Garanti kapsamında End of Life (EOL) olan ürünler; hizmeti kesintiye uğratacak bir sorun çıkması durumunda herhangi bir ücret talep etmeksizin en az mevcut yapıda çalışan özelliklere sahip yeni model ürünler ile değiştirilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.1.7 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarı üzerinde en az 4 adet bakır ethernet ve en az 8 adet 10 Gbps SFP+ port bulunmalıdır. Portlarla birlikte 8 adet 10 Gbps SR tranceiver teklife dahil edilecektir. Cihaz ihtiyaç olması durumunda en az 4 adet 40Gbps bağlantıyı destekleyebilmelidir.” İfadesi,

 

Güvenlik duvarı üzerinde yedeklilik ve yönetim portları hariç olacak şekilde en az 4 adet bakır ethernet ve en az 8 adet 10 Gbps SFP+ port bulunmalıdır. Portlarla birlikte 8 adet 10 Gbps SR tranceiver teklife dahil edilecektir. Cihaz ihtiyaç olması durumunda en az 4 adet 40Gbps bağlantıyı destekleyebilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.1.10 maddesinde belirtilen;

“Kullanıcıların kurum kaynaklarına güvenli erişimini sağlayabilmek için SSL VPN gateway özelliği bulunmalıdır ve eş zamanlı en az 200 kullanıcının SSL-VPN bağlantısı yapabilmelidir. SSL VPN üzerinde 2 aşamalı kullanıcı doğrulama (Aktif dizin şifresi+sms) özelliği olmalıdır. (SMS servisi kurum tarafından sağlanacaktır.)” ifadesi,

 

Kullanıcıların kurum kaynaklarına güvenli erişimini sağlayabilmek için SSL VPN gateway özelliği bulunmalıdır ve eş zamanlı Teklif edilecek cihazın desteklediği sayıda kullanıcının SSL-VPN bağlantısı yapabilmelidir. SSL VPN üzerinde 2 aşamalı kullanıcı doğrulama (Aktif dizin şifresi+sms) özelliği olmalıdır. (SMS ototantikasyonu için güvenlik duvarı haricindeki bütün bileşenler kurum tarafından sağlanacaktır.)” şeklinde değiştirilmiştir,

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.1.11 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarı üzerinde SSD disk desteği varsa toplam disk kapasitesi en az 400 GB olacak şekilde SSD disk ile teklif edilecektir. SSD desteği yoksa en az 2 TB dahili depolama alanı bulunacaktır.” ifadesi,

 

Güvenlik duvarı üzerinde SSD disk desteği varsa RAID korumalı disk kapasitesi en az 400 GB olacak şekilde SSD disk ile teklif edilecektir. SSD desteği yoksa RAID korumalı en az 2 TB dahili depolama alanı bulunacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.3.1 maddesine;

     “ 4.3.1.8 AntiVirüs “ maddesi eklenmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.3.7 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarı üzerinde en az 4 adet bakır ethernet ve en az 8 adet 10 Gbps SFP+ port bulunmalıdır. Portlarla birlikte 8 adet 10 Gbps SR tranceiver teklife dahil edilecektir. Cihaz ihtiyaç olması durumunda en az 4 adet 40Gbps bağlantıyı destekleyebilmelidir.” İfadesi,

 

Güvenlik duvarı üzerinde yedeklilik ve yönetim portları hariç olacak şekilde en az 4 adet bakır ethernet ve en az 8 adet 10 Gbps SFP+ port bulunmalıdır. Portlarla birlikte 8 adet 10 Gbps SR tranceiver teklife dahil edilecektir. Cihaz ihtiyaç olması durumunda en az 4 adet 40Gbps bağlantıyı destekleyebilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 4.3.10 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarı üzerinde SSD disk desteği varsa toplam disk kapasitesi en az 400 GB olacak şekilde SSD disk ile teklif edilecektir. SSD desteği yoksa en az 2 TB dahili depolama alanı bulunacaktır.” İfadesi,

 

Güvenlik duvarı üzerinde SSD disk desteği varsa RAID korumalı disk kapasitesi en az 400 GB olacak şekilde SSD disk ile teklif edilecektir. SSD desteği yoksa RAID korumalı en az 2 TB dahili depolama alanı bulunacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Temini 8.2 maddesinde belirtilen;

“Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, üreticiye 7x24 çağrı açılabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare’ye sunulacaktır.” İfadesi,

 

Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, ürünün dağıtıcısı üzerinden veya direkt üreticiye 7x24 çağrı açabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare'ye sunulacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.2.1 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarının yeni nesil güvenlik duvarı veya yeni nesil IPS  (uygulama tanıma servisi ya da IPS aktifken) throughput değeri en az 18 (onsekiz) Gbps olmalıdır. Bu değer laboratuvar (RFC) performans değeri olmamalıdır. Bu değer enterprise ortam veya 64 KB veya 1 KB veya 21 KB HTTP sessions ile ölçülmüş olmalı ve üreticinin sayfasında/datasheet’inde açıkça belirtilmiş olmalıdır.” İfadesi,

 

“Güvenlik duvarının yeni nesil güvenlik duvarı veya yeni nesil IPS (uygulama tanıma servisi ya da IPS aktifken) throughput değeri en az 18 (onsekiz) Gbps olmalıdır. Bu değer laboratuvar (RFC) performans değeri olmamalıdır. Bu değer enterprise ortam, appmix, 64 KB, 1 KB, 21 KB HTTP’den  en az birisi ile ölçülmüş olmalı ve üreticinin sayfasında/datasheet’inde açıkça belirtilmiş olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.2.2 maddesinde belirtilen;

“ Güvenlik duvarı aynı anda en az 4.000.000 (DörtMilyon) oturumu desteklemeli ve saniyede en az 120.000 (YüzyirmiBin) yeni oturum açabilme kapasitesine sahip olmalıdır.” İfadesi,

 

Güvenlik duvarı aynı anda en az 4.000.000 (DörtMilyon) oturumu desteklemeli ve saniyede en az 120.000 (YüzyirmiBin) yeni oturum açabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Güvenlik duvarı ürünü desteklediği maksimum RAM takılı olarak teklif edilecektir. Bu sayede desteklenebilecek maksimum session sayısına ulaşılabilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.2.4 maddesinde belirtilen;

“Cihaz üzerinde en az 16 adet 10 gbps SFP+ arayüz bulunmalıdır. Toplamda dört cihazda kullanılmak üzere 32 adet SFP+ SR transceiver teklife dahil edilmelidir. Cihaz ihtiyaç olması durumunda 4 adet 40G ve ya toplamda 32 adet SFP+ bağlantıyı destekleyebilmelidir.” İfadesi,

 

Cihaz üzerinde en az 16 adet 10 gbps SFP+ arayüz bulunmalıdır. Toplamda dört cihazda kullanılmak üzere 32 adet SFP+ SR transceiver teklife dahil edilmelidir. Cihaz 16 adet 10 Gbps SFP+ arayüzle beraber ilerde ihtiyaç olması durumunda 4 adet 40 Gbps QSFP arayüz veya toplamda 32 adet 1/10 Gbps arayüz desteklemelidir. İstenilen port sayısını sağlamak için splitter kablo ve benzeri ürünler kullanılmamalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.2.10 maddesinde belirtilen;

“SSL VPN üzerinde 2 aşamalı kullanıcı doğrulama (Aktif dizin şifresi + sms veya benzeri) özelliği olmalıdır. Sms doğrulaması olması durumunda gerekli yazılım ve sms servisi yüklenici tarafından sağlanacak üçünçü taraf yazılımla sağlanmalıdır.” İfadesi,

 

SSL VPN üzerinde 2 aşamalı kullanıcı doğrulama (Aktif dizin şifresi + soft/hard token veya benzeri) özelliği olmalıdır. Bunun için gerekli sanal veya fiziksel donanım ve 500 (Beşyüz) kullanıcı lisansı ayrıca teklif edilecektir. Eğer bu özellik aynı üreticinin çözümü ile sağlanamıyorsa üçüncü parti bir yazılım ve donanım bütünüyle teklif edilecektir. Sms doğrulaması olması durumunda gerekli sms servisi ve en az 500.000 (Beşyüzbin) Sms yüklenici tarafından kurum adına sağlanacak üçünçü taraf yazılımla sağlanmalıdır. Sözleşme süresi boyunca kullanılmak üzere alınacak bu servis ile gelen Sms miktarı sözleşme süresi sona ermeden bitmesi durumunda Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yenilenecektir.”  şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.3.3 maddesinde belirtilen;

“Cihaz üzerinde yedekli çalışabilen en az iki adet güç kaynağı bulunmalıdır. Güç kaynaklarından herhangi birisinin arızalanması sistemin çalışmasını etkilememelidir.” İfadesi,

 

Cihaz üzerinde yedekli çalışabilen ve sistem çalışırken değiştirilebilen (hot-swap) en az iki adet güç kaynağı bulunmalıdır. Güç kaynaklarından herhangi birisinin arızalanması sistemin çalışmasını etkilememelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.4.2 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarı aynı anda en az 3.000.000 (ÜçMilyon) oturumu desteklemelidir.” ifadesi,

 

Güvenlik duvarı aynı anda en az 3.000.000 (ÜçMilyon) oturumu desteklemelidir. Güvenlik duvarı ürünü desteklediği maksimum RAM takılı olarak teklif edilecektir. Bu sayede desteklenebilecek maksimum session sayısına ulaşılabilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini 4.4.23 maddesinde belirtilen;

“Güvenlik duvarının bütün yönetimi web arayüzünden yapılamaması durumunda yönetim için üreticiye ait appliance teklife dahil edilmelidir.” ifadesi,

 

“Tip-1 ve Tip-2 güvenlik duvarlarının yönetimi birbirinden ayrı yapılacağı için güvenlik duvarlarının bütün yönetimi web arayüzünden yapılamaması durumunda yönetim için üreticiye ait ayrı appliance teklife dahil edilmelidir. Appliance teklif edilmesi durumunda teklif edilecek appliance üzerinde hot-swap özellikli en ez iki adet güç kaynağı bulunmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Lot-2 Türksat Güvenlik Duvarı Temini Temini 8.2 maddesinde belirtilen;

“Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, üreticiye 7x24 çağrı açılabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare’ye sunulacaktır.” ifadesi,

 

Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, ürünün dağıtıcısı üzerinden veya direkt üreticiye 7x24 çağrı açabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare'ye sunulacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı E-Posta Güvenlik Hizmeti Temini 2.16 maddesinde belirtilen;

“Tüm sistemler işbu şartnamede belirtilen garanti süresi boyunca End of Life (EOL) duyurusu yapılmamış ürünler olmalıdır. End of Life (EOL) duyurusu yapılan ürünler; hizmeti kesintiye uğratmadan ve herhangi bir ücret talep etmeksizin en az mevcut yapıda çalışan özelliklere sahip yeni model ürünler ile değiştirilmelidir.” ifadesi,

 

“Teklif tarihi itibarı ile  teklif edilecek sistemlerin herhangi bir End-of-Life(EoL) ve End-of-Sale (EoS) duyurusu yapılmamış olmalıdır. Garanti kapsamında End of Life (EOL) olan ürünler; hizmeti kesintiye uğratacak bir sorun çıkması durumunda herhangi bir ücret talep etmeksizin en az mevcut yapıda çalışan özelliklere sahip yeni model ürünler ile değiştirilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir,

 

 • Teknik Şartname’nin Lot-3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı E-Posta Güvenlik Hizmeti Temini 8.2 maddesinde belirtilen;

“Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, üreticiye 7x24 çağrı açılabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare’ye sunulacaktır.” ifadesi,

Yüklenici, 7x24 esasına göre hizmet verecektir. İdare, ürünün dağıtıcısı üzerinden veya direkt üreticiye 7x24 çağrı açabilecektir. Üretici destek paketini gösterir belge İdare'ye sunulacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • İdari Şartname’nin 3.5. maddesinde belirtilen;

“Satın Alma Tarihi Ve Saati: 07/08/2019 Saat: 10:30” ifadesi,

 

“Satın Alma Tarihi Ve Saati: 07/08/2019 Saat: 13:30” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 • İdari Şartname’nin 5.1. b) maddesinde belirtilen;

“Son Teklif Verme Tarihi: 31/07/2019” ifadesi,

 

“Son Teklif Verme Tarihi: 01/08/2019”şeklinde değiştirilmiştir.