BOZOK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ODASI İÇİN DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Ekim 16, 2018

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ODASI İÇİN DONANIM VE YAZILIMTEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                         :Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı Ankara Türkiye / TURKEY.
  2. Telefon Numarası      : 0 312 615 30 00 
  3. Faks Numarası          : 0 312 615 30 99
  4. E-posta adresi                       : vmyd_satinalma@turksat.com.tr
  5. İlgili                           : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Satın Alma Birimi 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Bozok Üniversitesi Sistem Odası İçinDonanım ve Yazılım Temini’dir.

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARAadresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına Bozok Üniversitesi Sistem Odası İçinDonanım ve Yazılım Temini” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nıbedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Konya Yolu 40. Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

26/10/2018 Cuma günü saat 17.00’dir.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM. Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

30/10/2018 Salı günü saat 14.30’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya yolu 40 km. adresindedir. 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.