BİNA NODE-UPGRADE ÜRÜN TEMİNİ İŞİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Şubat 21, 2018

BİNA NODE-UPGRADE ÜRÜN TEMİNİ İŞİ EK DÜZENLEMESİ (1)

Satınalma dokümanlarındaki aşağıda mevcut halleri verilen maddeler, yanlarında belirtilen yeni halleri ile İdari Şartname 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

 

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

İlan Metni 4. Madde

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 26/02/2018 Pazartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 05/03/2018 Pazartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir..

İdari Şartname 33.4

33.4.       Yerli İstekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı İsteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin %5 (yüzdebeş)'i oranında eklenmek suretiyle hesaplanacaktır..

33.4.       Yerli İstekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı İsteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin %10 (yüzdeon)'i oranında eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

 

İdari Şartname Ek-4A da Yapılan Değişiklikler

Mevcut Hali :

BİNA NODE-UPGRADE ÜRÜN TEMİNİ İŞİ İDARİ ŞARTNAME EK-4A

S.NO

MALZEME ADI

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

PARA BİRİMİ

TOPLAM BEDEL

1

Bina Node - Upgrade

Adet

9000

 

EURO

0

2

Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.

Takım

9000

 

EURO

0

 

 

 

GENEL TOPLAM

0

 

Yeni Hali :

BİNA NODE-UPGRADE ÜRÜN TEMİNİ İŞİ İDARİ ŞARTNAME EK-4A

S.NO

MALZEME ADI

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

PARA BİRİMİ

TOPLAM BEDEL

1

Bina Node - Upgrade

Adet

8000

 

EURO

0

2

Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.

Takım

8000

 

EURO

0

 

 

 

GENEL TOPLAM

0

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Teknik Şartname Ek-1 de Yapılan Değişiklikler:

Mevcut Hali :

BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAME EK-1 TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ADET, TESLİM BİLGİSİ VE AÇIKLAMA TABLOSU

S.N.

MALZEME ADI

BİRİMİ

 

TESLİMAT TARİHLERİ - SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN (TAKVİM GÜNÜ) -

GENEL TOPLAM

 

 

110. GÜN

160. GÜN

 

 

1

Bina Node - Upgrade

Adet

 

4000

5000

 

9000

2

Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.

Takım

 

4000

5000

 

9000

NOT : Yukarıdaki tabloda 2 nolu sırada belirtilen  Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.malzemelerin 1(Bir) Takımı, 1 adet node cihazının standartlarda belirtilen değerlerde çalışmasını sağlayacaktır.  Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb. malzemelerin seçimi (attenuator/equalizer değeri, filtreler için frekans aralığı seçimi vb.) Türksat tarafından belirlenecektir. Aksi takdirde ürünün geç tesliminden kaynaklı cezai şartlar işletilmek kaydıyla, Depo Kabulü  eksiklikler giderilene kadar yapılmayacaktır.

 

Yeni Hali :

BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAME EK-1 TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ADET, TESLİM BİLGİSİ VE AÇIKLAMA TABLOSU

S.N.

MALZEME ADI

BİRİMİ

 

TESLİMAT TARİHLERİ - SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN (TAKVİM GÜNÜ) -

GENEL TOPLAM

 

 

110. GÜN

160. GÜN

 

 

1

Bina Node - Upgrade

Adet

 

3600

4400

 

8000

2

Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.

Takım

 

3600

4400

 

8000

NOT : Yukarıdaki tabloda 2 nolu sırada belirtilen  Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.malzemelerin 1(Bir) Takımı, 1 adet node cihazının standartlarda belirtilen değerlerde çalışmasını sağlayacaktır.  Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb. malzemelerin seçimi (attenuator/equalizer değeri, filtreler için frekans aralığı seçimi vb.) Türksat tarafından belirlenecektir. Aksi takdirde ürünün geç tesliminden kaynaklı cezai şartlar işletilmek kaydıyla, Depo Kabulü  eksiklikler giderilene kadar yapılmayacaktır.

Teknik Şartname de 8 adet Upstream CWDM Wavelength (1290, 1310, 1330, 1350, 1490, 1510, 1590, 1610 –nm..) belirtilmiştir.  Depo kabulleri için her dalga boyundan eşit miktarda ürün olması gerekmektedir. 1 Teslimat - 110.  Gün her dalga boyundan 450’şer adet, 2 Teslimat-160. Gün her dalga boyundan 675’şer adet ürün üzerinden depo kabulleri gerçekleştirilecektir.

 

 

Teknik Şartname Ek2 de Yapılan Değişiklikler

Mevcut:

Stop Band MHz

5-30

 

 

Yeni:

Stop Band MHz

5-25