AKTİF OPTİK SİSTEMLER TEMİNİ İŞİ EK DÜZENLEMESİ (2)

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ocak 19, 2018

AKTİF OPTİK SİSTEMLER TEMİNİ İŞİ EK DÜZENLEMESİ (2)

Satınalma dokümanlarındaki aşağıda mevcut halleri verilen maddeler, yanlarında belirtilen yeni halleri ile İdari Şartname 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Teknik Şartname Madde 3.9

İlgili partiye ait ürün adetlerinde eksiklik bulunması durumunda ve Türksat’ın uygun görmesi halinde mevcut ürünler üzerinden depo kabulü işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılacak kabul işlemi, o partinin depo kabulünün yapıldığı anlamına gelmeyecektir. Bu durumda o partide teslim edilmesi gereken malzemelerin tümü üzerinden ilgili cezai hükümler kıst uygulanmaksızın işletilecek olup, Madde 3.8’de belirtilen süreç  eksik ürünler için Yüklenici tarafından tekrar işletilecektir.  Depo kabulü aşamasında sorun tespit edilmesi ve Türksat’ın uygun görmemesi halinde Depo Kabulü gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda da ilgili cezai hükümler  geçerli olmak kaydıyla, Madde 3.8’de belirtilen süreç Yüklenici tarafından tekrar işletilecektir. 

İlgili partiye ait ürün adetlerinde eksiklik bulunması durumunda ve Türksat’ın uygun görmesi halinde mevcut ürünler üzerinden depo kabulü işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılacak kabul işlemi, o partinin depo kabulünün yapıldığı anlamına gelmeyecektir. Bu durumda o partide teslim edilmesi gereken malzemelerin tümü üzerinden ilgili cezai hükümler kıst uygulanmaksızın işletilecek olup, Madde 3.8’de belirtilen süreç  eksik ürünler için Yüklenici tarafından tekrar işletilecektir.  Bu kapsamda olmak üzere, parti içerisindeki belli ürünler için Türksat’ın uygun görüşü ile yapılan depo kabul işlemine konu ürünlerin bedelleri, Sözleşmedeki ödeme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Depo kabulü aşamasında sorun tespit edilmesi ve Türksat’ın uygun görmemesi halinde Depo Kabulü gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda da ilgili cezai hükümler  geçerli olmak kaydıyla, Madde 3.8’de belirtilen süreç Yüklenici tarafından tekrar işletilecektir.