7 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Mayıs 17, 2018

7 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ

1. Şirket Bilgileri:

a)  Adres                                : Yağlıpınar Mahallesi Türksat Küme Evler İdari Bina Apt.   No:1 Gölbaşı/ANKARA
b) Telefon Numarası              : 0312 615 30 00
c) Faks Numarası                   : 0312 499 51 15

d) İrtibat Kurulacak Kişiler    : İbrahim AYAZ   iayaz@turksat.com.tr

                                                 Zafer KUTUCU zkutucu@turksat.com.tr

 

2. Satın Alma Konusu ve Kapsamı: Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde 7 adet 2018 model aracın 36 (otuzaltı) ay süre ile kiralık olarak tedarik edilmesi işidir.

 

3. Satın Almaya Katılma Koşulları: İdari ve teknik şartnamede belirtilmiş olup, katılabilmek için satın alma dokümanını temin etmek şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü’nden temin edilebileceği gibi talep eden İsteklilere e-posta yolu ile de gönderilebilir.

 

4. Satın Alma Dokümanı Alım Süresi: Satın alma dokümanlarının alınacağı son tarih 25.05.2018 mesai bitimine kadar olacaktır. Bu tarihten sonra satın alma dokümanı verilmeyecektir.

 

5. Satınalma İçin Son Teklif Verme Tarihi: 04/06/2018 Pazartesi günü saat 14:00’dür. Satınalma dosyası elden tutanak karşılığı teslim edilecek olup posta veya kargo ile gönderme kabul edilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

6. Satın Alma Tarihi ve Yeri: 06/06/2018 Çarşamba günü saat 15:00’de Yağlıpınar Mahallesi Türksat Küme Evler İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/ANKARA adresindedir.

 

7- Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

 

8. Söz konusu satın almaya, ilan usulü ile çıkılmış olup Şirketimize verilen teklifler üzerinden satın alma dokümanlarındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.