2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEMESİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Ocak 30, 2019

     2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEMESİ TEMİNİ

 

  1. Şirket Bilgileri:

 

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya                Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA.
  2. Telefon Numarası      : 0 850 806 47 00 / 4867
  3. Faks Numarası           : 0 312 615 30 99
  4. E-posta adresi                        : vmydsatinalma@turksat.com.tr

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Türksat’ ın ihtiyacı olan yazıcı ve sarf malzemesinin temini işidir.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Blok/Türksat Gölbaşı/ANKARAadresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına 2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEMESİ TEMİNİaçıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş.Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARAadresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

11/02/2019 Pazartesi günü saat 14.00’tür.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

12/02/2019 Salı günü saat 14.00’teTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.