2018 YILI YAZICI SARF MALZEMESİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Ekim 17, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

2018 YILI YAZICI SARF MALZEMESİ TEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/Ankara
  2. Telefon Numarası       : 0 312 615 30 00 
  3. Faks Numarası            : 0 312 615 30 99
  4. E-posta adresi             : vmydsatinalma@turksat.com.tr

2.    Satın Alma Konusu: 

2018 Yılı Yazıcı Sarf Malzemesi Temini işidir.

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 500,00 (beşyüz) TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına “2018 YILI YAZICI SARF MALZEMESİ TEMİNİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 06839 Gölbaşı/Ankaraadresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

30/10/2018 Salı günü saat 17.00’dir.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

31/10/2018 Çarşamba günü saat 14:30’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya yolu 40 km. adresindedir. 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.