T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU Satın alımına ait 19.12.2018 Tarihli Zeyilname

You are here

Onay Tarihi: 
Wednesday, December 19, 2018

İş bu zeyilname bahse konu satın almaya ilişkin son teklif verme süresinin uzatılması ve brüt satış bedeli eklenmesi maksadıyla yayınlanmıştır. Yapılan düzeltmelerde düzeltilmiş madde numarası belirtilmiştir.

 • İlgili Satınalım ilanının düzenlenmiş hali aşağıdaki mevcuttur.

T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU SATINALMA İLANI

 

 1. Şirket Bilgileri:

 

 1. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40.Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA
 2. Telefon numarası:0312 615 30 00
 3. Faks numarası         :0312 615 30 49
 4. Elektronik posta adresi: gvhm@turksat.com.tr
 5. İlgili personellerin adı-soyadı: Ramazan ÇAVDAR, Osman Sefa KARSLI

 

 1. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:
 2. HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 1 adet Ka Bant yer istasyonu alımı, kurulumunu, teknik destek ve bakım onarımını içermektedir. Alım kapsamında 1 adet minimum 9 metre ya da minimum 13 metre Ka Bant Tx/Rx anteni, yedekli RF sistemi, anten kontrol ve anten izleme sistemi ünitesinin temin, kurulum, Türksat VSAT Hub sistemleri ile entegrasyonu, test ve devreye alınması, teknik destek ve bakım onarımını kapsar.
 3. Proje anahtar teslimi şekilde yürütülecektir.

Satın alma dokümanları TÜRKSAT A.Ş. Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü Konya Yolu 40 Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

Satın almaya katılmak isteyenler satın alma dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesindeki Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 44733440-5161 nolu (IBAN:TR310001001745447334405161) TL hesabına “T4B Ka BANT YEDEK GATEWAY YER İSTASYONU SATINALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1.000 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 1. İstekli Tekliflerinin Teslimi;

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40km 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü’ne, 11/01/2019 Cuma Günü Saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.