Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

 

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET ALIMI


1.Şirket Bilgileri:

Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türksat Bilişim (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / Ankara

 

Telefon Numarası: 0 312 925 60 46 – 0 312 925 60 23

 

Faks Numarası: 0 312 925 29 00 

 

Elektronik posta adresi:  vgunaydin@turksat.com.tr, nsakrak@turksat.com.tr

 

İlgili Kişi: Vedat GÜNAYDIN ve Necati ŞAKRAK

 

2. Satın Alma Konusu: 

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET ALIMI

3. Satın Almaya Katılma Koşulları:

  1. İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türksat Bilişim (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA* adresindeki, Bilişim İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 5.000,00 TL

BeşBinTürkLirası) bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR820021000000002631400018 IBAN TL hesabına “TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET ALIMI” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) 

  1. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.

  2. Satın alma dokümanları ücretsiz olarak yukarda belirtilen adreste Bilişim İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü 'nde görülebilecektir. 

 
4.  Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

 

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bilişim İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü’ne, 20/03/2024 Çarşamba Günü Saat 10:30’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

5.  Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir


6.  Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.